Oidipus: Komplexets Arketyp

Dr. Erel Shalit

“Det är inga problem att en människa har komplex. Komplexen är tvärtom nödvändiga för allt psykiskt liv. Problem blir det först när vi tror att vi inte har dem.”

C. G. Jung

 Med denna oerhört viktiga bok fyller Erel Shalit en lucka i den jungianska litteraturen. Boken ger en bild av komplexet som förmedlare av arketypisk näring och vad som händer om vi vägrar ta emot denna.

 ”Med denna bok – en bok att begrunda och läsa om och om igen – utreder Erel Shalit vad komplexet är, och hur det forhåller sig till arketypen respektive jaget. Han spårar begreppets idéhisotria från Galton till Janet och Freud, fram till Jung själv.

Med en originell och skarpsinning läsning av myten om Oidipus, lyckas det Shalit att framställa Oidipus och hans öden som en illustration av komplexets struktur och funktion.

Det autonoma komplexet ägnas stort utrymme, och det med rätta enär det är ett av de bästa sätten att närma sig den jungianska synen på psykopatologi. Shalit illustrerar det patologiska komplexets effekter med kliniskt och annat material. En närläsning av Kafkas Brevet till fadern ger en kusligt klarsynt inblick i det negativa faders-komplexets härjningar. Ett starkt negativt moderskomplex ser vi prov på hos sonen till en judisk kvinna som visserligen överlevt Förintelsen i fysisk mening, men själsligen tagit obotlig skada. En framgångsrik reklamman drabbas av ohanterlig ångest till följd av identifikation med persona-komplexet. Exemplen är många och åskådliggör tydligt hur ett negativt komplex fungerar för att sätta käppar i hjulet för den lidande och, i bästa fall, tvinga fram en lösning eller utveckling.”

Erik Nisser

 “The Complex is the best discussion [on the subject] I have seen” – James Hall

 

Oidipus: Komplexets Arketyp
Dr. Erel Shalit 

 “Det är inga problem att en människa har komplex. Komplexen är tvärtom nödvändiga för allt psykiskt liv. Problem blir det först när vi tror att vi inte har dem.”

C. G. Jung

 Med denna oerhört viktiga bok fyller Erel Shalit en lucka i den jungianska litteraturen. Boken ger en bild av komplexet som förmedlare av arketypisk näring och vad som händer om vi vägrar ta emot denna.

 ”Med denna bok – en bok att begrunda och läsa om och om igen – utreder Erel Shalit vad komplexet är, och hur det forhåller sig till arketypen respektive jaget. Han spårar begreppets idéhisotria från Galton till Janet och Freud, fram till Jung själv.

Med en originell och skarpsinning läsning av myten om Oidipus, lyckas det Shalit att framställa Oidipus och hans öden som en illustration av komplexets struktur och funktion.

Det autonoma komplexet ägnas stort utrymme, och det med rätta enär det är ett av de bästa sätten att närma sig den jungianska synen på psykopatologi. Shalit illustrerar det patologiska komplexets effekter med kliniskt och annat material. En närläsning av Kafkas Brevet till fadern ger en kusligt klarsynt inblick i det negativa faders-komplexets härjningar. Ett starkt negativt moderskomplex ser vi prov på hos sonen till en judisk kvinna som visserligen överlevt Förintelsen i fysisk mening, men själsligen tagit obotlig skada. En framgångsrik reklamman drabbas av ohanterlig ångest till följd av identifikation med persona-komplexet. Exemplen är många och åskådliggör tydligt hur ett negativt komplex fungerar för att sätta käppar i hjulet för den lidande och, i bästa fall, tvinga fram en lösning eller utveckling.”

Erik Nisser

 “The Complex is the best discussion [on the subject] I have seen” – James Hall

 Centrum för Jungiansk Psykologi, Tel. 08-830700, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  samt i bokhandeln.
www.jungnet.se    www.eshalit.com
Innehåll
Förord
Komplexet i psykoanalysens historia
En mångfald av komplex
Komplexpsykologi
Komplexet som tranformationens väg och medium; 
Arketypisk kärna, personliga erfarenheter och känsloton; 
Arketypen och jaget
Oidipus och komplexets arketyp
Freud, Jung och Oidipus; 
Myten om Oidipus; 
Hjälte och komplex; 
Ares och Eros – komplexets drivkrafter; 
Komplexets väg – från arketyp till jag
Komplexet i skuggan
Det autonoma komplexet; 
Komplex och kallelse; Världsföräldrarna; 
Moderskomplexet; Faderskomplexet; Inflation, Hybris och Babels torn; 
Uppblåst jag – uttömt Själv; Kastration vid individuationens portar
Bibliografi
Kortfattad jungiansk ordlista